Co profese obnáší

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při praktické přípravě studentů vyšší odborné školy.

Co musím umět

  • Vyučování formou příkladů, problémových situací, vedení k vlastnímu objevování, organizace samostatné činnosti žáků (studentů)
  • Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů
  • Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny
  • Úpravy obsahu učiva podle změn ve vývoji vědy a techniky, podle zaměření podniků v místě školy, apod.
  • Motivování k zájmu o učivo
  • Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo
  • Ústní zkoušení žáků (studentů)
  • Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech
  • Předvádění praktických činností
  • Vedení žáků (studentů) při provádění praktických činností

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná