Co profese obnáší

Stavbyvedoucí řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti. Pro vybrané činnosti podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro provádění stavby autorizaci v odpovídajícím oboru.

Co musím umět

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
 • Zpracování a čtení stavebních výkresů a dokumentace
 • Řízení provádění náročných staveb, koordinace činnosti podřízených mistrů, specializovaných týmů
 • Koordinace s navazujícími oblastmi činnosti stavební firmy, např. dopravou, přípravou výroby, zásobováním apod.
 • Koordinace činností účastníků výstavby rozsáhlých objektů a technologických částí
 • Řízení a usměrňování technologických a pracovních postupů výstavby náročných staveb
 • Koordinace průběhu a vazeb stavebních prací, zajišťování plynulosti stavebních a dopravních činností, dodávek materiálu apod.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve stavebnictví
 • Vedení provozní dokumentace stavebních prací
 • Stanovování koncepcí technických řešení náročných staveb
 • Posuzování dodržení stanovených technických a ekonomických parametrů náročných staveb

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná