Co profese obnáší

Samostatný referent státní správy komplexně zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Co musím umět

 • Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činností ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávního celku
 • Zpracovávání plánů činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby
 • Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu
 • Vedení dokumentace o zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Zpracovávání vnitřních předpisů nebo norem zajišťujících výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Provádění poradenské a konzultační činnosti v oboru působnosti územního správního úřadu
 • Provádění právního poradenství v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Zajišťování agendy vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Vyřizování agendy zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Vyřizování agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Koordinování a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná