Co profese obnáší

Referent státní správy ve vymezené působnosti zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Co musím umět

 • Provádění kontrol hospodaření nižších organizačních složek státu nebo organizací zřizovaných příslušným správním úřadem, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby
 • Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo státní kontroly podle stanovených postupů, ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Provádění místních šetření a kontrol v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Provádění dílčích administrativních prací ve státní správě, evidování, zařazování, třídění a vyhledávání správní dokumentace a důležitých adresných písemností
 • Vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o informace, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Evidování a vedení informací ve správních registrech a evidencích pro zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu, v elektronické i písemné formě
 • Zpracovávání rozhodnutí o řádných opravných prostředcích nebo rozhodnutí vydaných v exekučním nebo zjišťovacím řízení, v rámci výkonu státní správy ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Zpracovávání rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností nebo o jejich prominutí, v rámci výkonu státní správy ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Zpracovávání protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Pořizování a vydávání úředních opisů, výpisů a potvrzení v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
 • Vyřizování odborných agend v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná