Co profese obnáší

Pracovník obsluhy bioplynové stanice kontroluje a realizuje pravidelné procesy v bioplynové stanici, asistuje při návozu surovin a materiálu, zajišťuje návoz materiálu do fermentoru, pravidelně kontroluje měřicí a ovládací prvky, ovládá automatická zařízení bioplynové stanice, hlásí poruchy a nestandardní stavy, prování drobné opravy a seřizování, asistuje při větších opravách, pomáhá řešit případné havárie.

Co musím umět

  • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
  • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení
  • Posuzování a zajištění kvality výroby, vstupů a výstupů
  • Práce s měřicími, hlásnými, ovládacími a výrobními zařízeními
  • Řešení krizových situací a zamezení vzniku škod, zajištění BOZP

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná