Co profese obnáší

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Porodní asistentka zajišťuje odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví a gynekologie o ženy a novorozence ve všech typech zdravotnických zařízení, v terénní a domácí péči.

Co musím umět

 • Sestavování plánů ošetřovatelské péče s využitím nejnovějších ošetřovatelských metod
 • Sledování a kontrola zdravotního stavu pacientů, a to i formou návštěvní služby u těhotných žen, šestinedělek a gynekologicky nemocných žen
 • Provádění jednodušších vyšetření pacientů
 • Příprava dokumentace o pacientech
 • Vedení záznamů o vyšetřeních a provedených úkonech, popř. dalších požadovaných evidencí
 • Provádění administrativních prací spojených s přijímáním překlady, propouštěním a úmrtím pacientů
 • Poskytování rad a informací v oblasti plánovaného rodičovství včetně poučení o způsobech možné antikoncepce
 • Zprostředkovávání pomoci v otázkách sociálně právních
 • Vedení speciální tělesné výchovy a dechových cvičení, cvičení pro ženy po gynekologických operacích a s gynekologickými onemocněními
 • Provádění úkonů spojených s vedením fyziologických porodů (i bez přítomnosti lékaře) a asistence při patologických porodech
 • Poskytování komplexní ošetřovatelské péče, ale i péče vysoce specializované stanovené zvláštním předpisem v oboru gynekologie a porodnictví
 • Koordinace a usměrňování některých odborných činností v oblasti gynekologie a porodnictví

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná