Co profese obnáší

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Co musím umět

  • Kontrola a sledování základních fyziologických funkcí a projevů dětí a nemocných pacientů
  • Vypomáhání při výchově dětí v zařízeních pro děti a mládež
  • Poskytování pomoci pacientům ležícím nebo nepohyblivým při jídle, popř. i krmení těchto pacientů
  • Provádění jednoduchých a neinvazivních ošetřovatelských výkonů, jako např. odebírání biologického materiálu,asistování při podávání léčivých přípravků nebo při přípravě pacienta k zákroku či po jeho provedení
  • Poskytování péče umírajícím, popř. péče o tělo zemřelého
  • Poskytování komplexní hygienické péče o nemocné nebo klienty sociální péče s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivé, případně s těžkým zdravotním postižením
  • Péče o čistotu prostředí a o čistotu předmětů používaných pacienty
  • Přepravování pacientů na různá odborná vyšetření, popř. asistence při jejich přijímání, přeložení či propuštění

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná