Co profese obnáší

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Co musím umět

 • Znalost konstrukce a výkonových parametrů strojů a strojních zařízení
 • Používání technické dokumentace pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení
 • Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení
 • Používaní ručního a mechanizovaného zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky
 • Obsluhování pil při zpracování suroviny na polotovary
 • Obsluhování velkokotoučových pil
 • Obsluhování soustruhů a vrtaček na kámen
 • Obsluhování a udržování strojů a strojních zařízení
 • Obsluhování brousicích, lešticích a řezacích automatů a linek včetně profilových
 • Používání programově řízených strojů a zařízení, tvorba jednoduchých programů
 • Obsluhování zvedacích zařízení
 • Obsluhování kompresorů
 • Obsluhování zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem
 • Obsluhování zařízení pro řezání vodním paprskem

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná