Co profese obnáší

Obsluha pálicích pecí provádí výpal výrobků z keramiky.

Co musím umět

  • Volba postupu práce a technologických podmínek při výpalu
  • Obsluha zařízení pro sušení a vypal keramických výrobků, zažíhání dekoru, ložení výrobků do pecí
  • Posuzování kvality keramických výrobků, evidence výrobků

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná