Co profese obnáší

Obsluha kamenických strojů obsluhuje programově řízené stroje a programově řízené výrobní linky v kamenické výrobě.

Co musím umět

  • Používání technické dokumentace pro obsluhu a údržbu složitých strojů a strojních zařízení
  • Znalost konstrukce a výkonových parametrů strojů a strojních zařízení
  • Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení
  • Návrh pracovních postupů strojního opracování kamene
  • Čtení výkresů pro strojní opracování kamene
  • Orientace v technologických postupech strojního opracování kamene
  • Zpracovávání programů pro programově řízené stroje a strojní zařízení
  • Obsluhování a údržba programově řízených strojů a strojních zařízení
  • Obsluhování programově řízených výrobních linek

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná