Co profese obnáší

Obsluha čerpací stanice s PHL zabezpečuje všechny činnosti a služby spojené s prodejem pohonných látek a obsluhou mycích zařízení na čerpacích stanicích.

Co musím umět

  • Orientace v právních předpisech souvisejících s pohonnými látkami a čerpacími stanicemi s pohonnými látkami
  • Obsluha tlakových nádob na čerpací stanici a zařízení čerpací stanice s pohonnými látkami
  • Obsluha plynových zařízení čerpací stanice s pohonnými látkami – výdej LPG (Liquefied Petroleum Gas, zkapalněný ropný plyn) a CNG (Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn)
  • Obsluha zařízení pro tankování a stáčení pohonných látek
  • Manipulace s chemickými látkami a přípravky a potřebnými pomůckami, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Vyřizování reklamací a stížností v souladu s platnou legislativou
  • Poskytování rad a informací zákazníkům o nabízeném zboží a službách a jejich cenách
  • Obsluha pokladního systému čerpací stanice
  • Manipulace se zbožím na čerpací stanici
  • Manipulace s běžným a nebezpečným odpadem

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná