Co profese obnáší

Kormidelník je oprávněn kormidlovat plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách pouze při zachování odpovědnosti kapitána za provoz plavidla.

Co musím umět

 • Orientace v dokladech zásilek přepravovaných lodní dopravou
 • Vedení malého plavidla
 • Orientace ve světelné a zvukové signalizaci v lodní dopravě
 • Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla
 • Orientace v normách a v technické dokumentaci plavidel
 • Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech
 • Kontrola připravenosti plavidla k říční plavbě, kontrola bezpečnosti cestujících, kontrola přepravovaného zboží a záchranného a protipožárního vybavení
 • Kormidlování plavidla s vlastní strojním pohonem
 • Vyvazování plavidel, příprava kotev a zaplétání lan na plavidle
 • Kontrola palubních zařízení
 • Přijímání a předávání nákladu přepravovaného na plavidlu
 • Ošetřování a údržba plavidel

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná