Co profese obnáší

Kapitán IV. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, o výtlaku do 300 m3 a s maximální kapacitou 60 cestujících na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vodních cestách ostatních.

Co musím umět

 • Orientace v dokladech zásilek přepravovaných lodní dopravou
 • Orientace ve světelné a zvukové signalizaci v lodní dopravě
 • Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla
 • Orientace v normách a v technické dokumentaci plavidel
 • Kontrola připravenosti plavidla k říční plavbě, kontrola bezpečnosti cestujících, kontrola přepravovaného zboží a záchranného a protipožárního vybavení
 • Vedení plavidla na vodních cestách na určených úsecích s plavidlem o výtlaku do 300 m3 a obsaditelnosti max.60 cestujícími
 • Zpracování podkladů pro odměňování členů posádek plavidel
 • Vyplouvání a kotvení s plavidlem
 • Používání lodní radiostanice
 • Vedení evidence a agendy plavidla
 • Vedení plavidla podle radaru
 • Řízení posádky plavidla při plavbě
 • Řízení posádky plavidla při nakládce a vykládce
 • Řízení posádky plavidla při opravách a údržbě lodi
 • Řízení posádky plavidla při záchranných akcích

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná