Co profese obnáší

Hutník vysokopecař řídí chod vysoké pece, obsluhuje stroje a mechanizační prostředky a vykonává další odborné činnosti při výrobě surového železa ve vysokých pecích.

Co musím umět

 • Orientace v normách a v technických podkladech při řízení, organizování a kontrole technologického postupu při výrobě produktů vysoké pece
 • Volba technologických podmínek při dávkování směsí, zavážce a řízení tepelného režimu vysoké pece
 • Volba technologických podmínek při provádění odpichů u vysoké pece
 • Seřizování, ošetřování a údržba různých technologických zařízení zajišťujících provoz vysoké pece
 • Příprava surovin vysokopecní vsázky v předepsaném pořadí a množství
 • Obsluha zařízení zajišťujících vykládku a nakládku produktů vysoké pece
 • Obsluha zařízení pro zpracování vysokopecní vsázky
 • Obsluha licího stroje pro odlévání železa
 • Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci rud při hutním zpracování kovů
 • Řízení chodu vysoké pece ve výrobě a odpichu surového železa
 • Řízení ovládacích panelů na dopravu komponentů vysoké pece podle jednotlivých druhů, pásovými dopravníky a dalším technologickým zařízením

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná