Co profese obnáší

Hutník tavič ocelí řídí proces výroby oceli, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu oceli a vykonává další odborné činnosti při výrobě oceli.

Co musím umět

 • Seřizování, ošetřování a údržba, elektrických pecí, chladičů, odlučovačů a dalších zařízení při výrobě oceli
 • Volba technologických podmínek při výrobě a lití železa a oceli
 • Posuzování a kontrola průběhu technologických procesů při výrobě oceli, speciálních ocelí a slitin
 • Příprava pevné vsázky z různých druhů legovaného odpadu pro elektrické ocelářské pece, dávkování přísad a legur
 • Úprava tekuté ocelárenské strusky karbonáty, včetně kontroly její kvality
 • Obsluha strojního zařízení a soustav pásových dopravníků při přísunu rudy, vápna a jiných sypkých materiálů
 • Obsluha a řízení výškových jeřábů v hutních ocelárnách
 • Obsluha separačních zařízení ocelárenské strusky, vibračních podavačů, aktivních mísičů surového železa a dalšího technologického zařízení ocelárny
 • Obsluha zařízení elektrických pecí a dělicích zařízení při kontinuálním odlévání oceli
 • Řízení a obsluha tavicích pecí při výrobě ocelí a feroslitin, regulace rychlosti odlévání ocelí
 • Řízení režimu foukání kyslíku do konvertorů ve výrobě oceli a chodu konvertorů pomocí měřící techniky
 • Posuzování jakosti všech druhů ocelí na různých typech ocelářských pecí, kontrola technologie odlévání, včetně vedení předepsané evidence
 • Orientace v normách a v technických podkladech při výrobě, lití a zpracování železných kovů a oceli, včetně vedení předepsané evidence

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná