Co profese obnáší

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Co musím umět

 • Nakládání s odpady
 • Seřizování, ošetřování a údržba třídiček, mlýnů, okružních pil, tavicích agregátů a dalšího zařízení při výrobě a lití neželezných kovů
 • Obsluha a řízení procesu lití neželezných kovů
 • Manipulace a skladování vstupních materiálů
 • Volba technologických podmínek při kompletaci jednotlivých komponentů vsázky, dávkování vsázky do pece a řízení odlévání všech druhů neželezných kovů
 • Posuzování a kontrola průběhu technologických procesů při výrobě a lití neželezných kovů
 • Ruční stahování strusky do van na tavicích pecích při tavení hliníku a její odsun ručním vozíkem
 • Obsluha elektrických, plynových a olejových pecí ve výrobě slitin neželezných kovů
 • Obsluha rotačních pražicích pecí při pražení vanadové strusky
 • Obsluha a řízení přípravy vsádek, řízení procesu tavení a ustalování hliníku a jeho slitin, odlévání bloků do kokil
 • Normalizace při výrobě a lití kovů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná