Co profese obnáší

Chlorovač zajišťuje technologický proces chlorování upravené pitné vody.

Co musím umět

  • Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody
  • Orientace v technických podkladech pro obsluhu zařízení sloužících k chloraci vod
  • Orientace v provozním řádu objektu k chloraci vod
  • Orientace v procesech chlorace vody
  • Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích
  • Vedení provozních záznamů o chlorovacích zařízeních
  • Dodržování BOZP při obsluze zařízení k chloraci vody

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná