Co profese obnáší

Architekt vytváří projekty staveb s využitím kreativních schopností a uměleckého talentu, při rozsáhlých znalostech technických, sociologických, ekonomických, demografických, ekologických a dalších. Podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro vybrané činnosti ve výstavbě autorizaci v odpovídajícím oboru.

Co musím umět

  • Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl
  • Zpracovávání architektonických studií a projektů inženýrských děl a staveb
  • Koordinování práce týmu specialistů zpracovávajícího prováděcí projekt stavebního díla, spolupráce se zadavatelem, investorem stavebního díla
  • Architektonické zpracovávání projektové dokumentace nebo jejich částí na základě předem zpracované studie, projektování exteriérů, interiérů a jejich barevného a prostorového řešení
  • Architektonické návrhování stavebních děl, stavebních souborů a částí měst, zpracovávání studií a projektů solitérních stavebních objektů
  • Tvorba architektonického návrhu při splnění estetických a technických požadavků
  • Řízení architektonického ateliéru se skupinou specialistů pracujících na projektové dokumentaci
  • Spolupráce se zadavatelem, investorem stavebního díla

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná