Jaká je náplň kurzu?

Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro úspěšné vykonání zkoušek podle zákona 179/2006 Sb. a získání dílčí kvalifikace Truhlář nábytkář, která je východiskem pro jeho uplatnění v této profesi. Absolvent získá nové odborné a klíčové kompetence rozšiřující možnosti jeho uplatnění v profesním i soukromém životě.
Možnosti pracovního uplatnění absolventa
Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventovi uplatnění především při výkonu povolání truhlář nábytkář po krátkém zapracování v široké oblasti zpracování dřeva. Absolvent se bude moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací zejména ve výrobě nábytku a zařízení, ale i stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin a při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se bude moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně
i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.


Související zkoušky:

Kontakt

URL kurzu: http://www.stredni-skola.cz/cs/truhlar-nabytkar
Pořadatel: Masarykova střední škola Letovice
Telefon: 722644871
E-mail: basna@stredni-skola.cz
Web: http://www.stredni-skola.cz/

Konání kurzu:

Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500, 679 61

Dotaz na další termín (0) již proběhl , trvání: 200Uložte si kurzy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde kurzy probíhají?

Zdroj informací

basna@stredni-skola.cz | Informace přidány: 2015 Apr 14 13:48:37