I vzdělávací organizace se mohou stát autorizovanou osobou a získat řadu výhod

Rozšiřte nabízené služby a podílejte se na naplňování Národní soustavy kvalifikací. Národní soustava kvalifikací (NSKNárodní soustava kvalifikací je státem garantovaný systém, díky kterému získáte osvědčení o tom, co umíte, bez ohledu na to, jak jste se to naučili.) reflektuje potřeby klientů, zaměstnavatelů a dalších subjektů na českém trhu práce, ale také reaguje na potřeby vzdělávacího systému. … Pokračování textu I vzdělávací organizace se mohou stát autorizovanou osobou a získat řadu výhod