Úplná profesní kvalifikace Instalatér (kód: 36-52-H/01) s možností získání výučního listu.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Akademie řemesel Praha, Zelený pruh 1294/52, Praha 4
WWW: http://sluzby.zelenypruh.cz/instalater-rekvalifikani-kurz/103-instalater-uplna-profesni-kvalifikace-s-monosti-ziskani-vyuniho-listu
Cena: 48,000 Kč

Rekvalifikační program k získáním tří profesních kvalifikací: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Topenář a Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, skládajících úplnou profesní kvalifikaci, včetně získání osvědčení dle standardu NSK potřebných svářecích kurzů nezbytných k výkonu profesní kvalifikace v praxi. Jedná se o soubor tří navazujících rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Instalatér (36-52-H/01). Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním tří zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s následnou možností získání výučního listu dále po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky s výučním listem v daném oboru bez předchozího studia, o kterou uchazeč písemně požádá ředitele AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA. Těšíme se na Vás!


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

inechvatalova@zelenypruh.cz | Informace přidány: 2016 Dec 18 23:49:39