750 hodin, certifikace České asociace pro psychoterapii

Kontakt

Adresa: sv. Jan pod Skalou
WWW: http://www.psychoterapie-vycvik.cz/
Cena: 169,400 Kč

Výcvik Psychoterapie v postmoderně je veden MUDr. Olgou Kunertovou, jednou z předních představitelek systemického přístupu u nás. Více jak 15 let superviduje a lektoruje systemické výcviky. 12 let vede psychoterapeutické centrum Gaudia. Psychoterapeutické centrum Gaudia zároveň nabízí frekventantům výcviku zajištění praxe. Psychoterapie v postmoderně nevychází pouze ze systemického výcviku. Integruje poznatky z konstruktivismu, narativní psychoterapie (narativního výcviku) a terapie zaměřené na člověka. Opírá se o takové autority, jako jsou mezi teoretiky L. Wittgenstein, H. Maturana, G. Beatson a J. Efran, nebo mezi praktiky S. Shazer či J. Seikula. Zároveň jde dál. Zaměřuje se na principy, které přesahují rámce jednotlivých škol, hledá osobitý přístup každého terapeuta. Reflektuje současné potřeby v práci s lidmi. Cena za výcvik je rozdělana do 10 splátek po 16 940,


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

vzdelavani@gaudia.cz | Informace přidány: 2018 Feb 12 12:59:03