TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-025-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Těžení a ošetření tukové tkáně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Těžit, třídit a ošetřovat vepřové sádlo, hovězí lůj nebo skopový a kozí lůj Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat těžení, třídění a ošetřování vepřového sádla, hovězího loje nebo skopového a kozího loje Praktické předvedení a ústní ověření
 • Škvaření živočišných tuků a výroba škvarků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Škvařit tuk v odkrytých duplikátorových kotlích nebo horizontálních kotlích nebo autoklávech Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat škvaření tuku v odkrytých duplikátorových kotlích, horizontálních kotlích a autoklávech Ústní ověření
  Zajistit izolaci škvarků odklapáním nebo lisováním Praktické předvedení a ústní ověření
 • Tavení živočišných tuků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozmělnit tuk Praktické předvedení a ústní ověření
  Tavit tuk periodickým nebo kontinuálním způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Chlazení a balení živočišných tuků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Chladit izolovaný tuk Praktické předvedení a ústní ověření
  Balit izolovaný tuk Praktické předvedení a ústní ověření
 • Skladování živočišných tuků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat tuky ve spotřebitelských baleních Ústní ověření
  Skladovat tuky v cisternách a tancích Ústní ověření
 • Obsluha strojního a technologického vybavení při zpracování živočišných tuků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít vhodné technologické vybavení při zpracování živočišných tuků Praktické předvedení
  Obsluhovat a kontrolovat funkčnost strojního a technologického vybavení pro zpracování živočišných tuků Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při zpracování živočišných tuků Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz