TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-113-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební projektové dokumentaci a čtení prováděcí výkresové dokumentace hliněných staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou dokumentaci hliněné stavební konstrukce Písemné a ústní ověření
  Zhotovit jednoduchý náčrtek barevného řešení stěn a celého objektu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v konstrukcích hliněných staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukční systémy hliněných staveb Písemné a ústní ověření
  Popsat konstrukční řešení svislých konstrukcí (nosných stěn, příček a výplňového zdiva) Písemné a ústní ověření
  Popsat konstrukční řešení vodorovných konstrukcí (podlah a stropů) Písemné a ústní ověření
 • Orientace v materiálech pro hliněné omítky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní suroviny (hlíny) používané pro hliněné omítky, jejich vlastnosti a použití Písemné a ústní ověření
  Popsat příměsi a přísady do hliněných omítek, jejich účel a použití Písemné a ústní ověření
  Popsat druhy hliněných omítek zhotovovaných ze složek na stavbě a průmyslově vyráběných Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby přípravy směsí na hliněné omítky z místních hlín Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby přípravy průmyslově vyráběných omítkových směsí Písemné a ústní ověření
 • Orientace v technologii zhotovování hliněných omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
  Popsat přípravu podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
  Popsat možnosti použití omítek pro různé druhy prostředí Písemné a ústní ověření
  Popsat zhotovování hliněných omítek na hliněné, cihelné a silikátové podklady Písemné a ústní ověření
  Popsat zhotovování hliněných omítek na desky cementové, sádrové nebo dřevěné a jiné podklady, např. rákos Písemné a ústní ověření
  Popsat ochranu vnějších hliněných omítek před povětrnostními vlivy Písemné a ústní ověření
  Popsat příčiny poruch omítek a možnosti provedení oprav Písemné a ústní ověření
 • Orientace v technikách dekorování hliněných omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat princip a zhotovení sgrafita jednovrstvého a vícevrstvého Písemné a ústní ověření
  Popsat princip a zhotovení intarzie Písemné a ústní ověření
  Popsat princip a zhotovení otisků, vtisků a lineárního dělení ploch Písemné a ústní ověření
  Popsat princip a zhotovení reliéfu nebo plastiky Písemné a ústní ověření
  Popsat princip a zhotovení malby a kresby na omítce Písemné a ústní ověření
  Popsat princip a zhotovení dalších technik (stucco lustro, tadelakt, sypání, stříkání) Písemné a ústní ověření
 • Orientace v materiálech pro dekorování hliněných omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat materiály pro jednotlivé techniky dekorování Písemné a ústní ověření
  Popsat materiály pro úpravu podkladů jednotlivých technik dekorování (Benátský štuk, Marocký štuk) Písemné a ústní ověření
  Popsat druhy a použití fixačních hmot Písemné a ústní ověření
  Popsat materiály a konstrukce pro ukotvení plastik na stěnu Písemné a ústní ověření
  Popsat nátěrové a malířské hmoty na hliněné omítky pro interiér a exteriér Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit funkci malířských pojiv - rostlinná, živočišná, minerální, vodová, syntetická Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit způsoby tónování barev Písemné a ústní ověření
  Popsat druhy pomocných materiálů pro malířské účely Písemné a ústní ověření
  Popsat označování barev pro hliněné stavby Písemné a ústní ověření
  Popsat skladování nátěrových hmot pro hliněné stavby Písemné a ústní ověření
 • Dekorování hliněné omítky sgrafitem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení sgrafita Praktické předvedení
  Upravit podklad pro sgrafito na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
  Nanést omítkovou vrstvu pro sgrafito na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
  Přenést tvar sgrafita z předlohy na omítku Praktické předvedení
  Zhotovit jednovrstvé sgrafito dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
 • Dekorování hliněné omítky intarzií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení intarzie Praktické předvedení
  Upravit podklad pro intarzii na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
  Připravit maltu pro zhotovení intarzie Praktické předvedení
  Nanést omítkovou vrstvu pro intarzii na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
  Zhotovit intarzii dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
 • Dekorování hliněné omítky otisky a vtisky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení otisků a vtisků Praktické předvedení
  Upravit podklad pro otisky a vtisky na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
  Připravit maltu pro zhotovení otisků a vtisků Praktické předvedení
  Nanést omítkovou vrstvu pro otisky a vtisky na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
  Zhotovit otisky a vtisky (vtlačení) dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
 • Dekorování hliněné omítky modelováním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení reliéfu nebo plastiky Praktické předvedení
  Upravit podklad pro reliéf nebo plastiku na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
  Připravit maltu pro zhotovení reliéfu nebo plastiky Praktické předvedení
  Nanést omítkovou vrstvu pro reliéf nebo plastiku na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
  Zhotovit reliéf nebo plastiku dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
 • Stavba kozového lešení, práce na lešení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat běžné druhy lešení Písemné a ústní ověření
  Předvést stavbu kozového lešení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit ukládání materiálů a práci na lešení z hlediska únosnosti lešení a BOZP Písemné a ústní ověření
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat výměry omítek - objem a hmotnost - z údajů zjištěných ve výkresové dokumentaci nebo naměřených na stavbě Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypočítat spotřebu materiálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při stavebních činnostech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady BOZP na staveništi (NV 362/2005 Sb.) Písemné a ústní ověření
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady pojištění proti úrazu a způsobeným škodám Písemné a ústní ověření
 • Orientace v recyklaci hliněných a ostatních stavebních hmot a v nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit důvody recyklace stavebních hmot Ústní ověření
  Vysvětlit způsoby likvidace a recyklace odpadů na staveništi a nakládání s odpady Ústní ověření
  Popsat způsoby recyklace hliněných a ostatních stavebních hmot používaných při dekorování hliněných omítek Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz