TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-062-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst stavební výkresy, zejména výkresy výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí Ústní ověření nad technickým výkresem
  Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
  Uvést předpisy a normy pro železobetonové konstrukce Písemné a ústní ověření
 • Zhotovování, sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou dokumentaci výztuže Ústní ověření nad technickým výkresem
  Provést dělení výztužných sítí, prutů a ohýbání výztužných prutů Praktické předvedení
  Provést sestavení a spojení výztuže v projektu předepsaným způsobem Praktické předvedení
  Uložit výztuž do formy nebo do bednění Praktické předvedení
 • Svařování výztuže nebo výztužných dílů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit postup montáže výztužných dílů Ústní ověření
  Připravit komponenty pro sestavení výztužných dílů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zajistit bezpečnost práce při svařování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Svařit jednotlivé pruty případně předem připravené díly Praktické předvedení
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit postup montáže dodatečné výztuže v souladu s projektovou dokumentací a předepsanými technologickými postupy Ústní ověření
  Stanovit postup montáže výztužných prvků Ústní ověření
  Předepsaným způsobem ukotvit ztužující prvky Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro dělení, ohýbání a svařování výztuže

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady BOZP se zařízeními v železářských dílnách a na staveništi Ústní ověření
  Stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz