TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-020-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení s výkladem
  Číst prováděcí stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s výkladem
 • Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a vysvětlit postup prací pro dva běžně užívané druhy zdících materiálů, odůvodnit výběr Výběr z technické dokumentace s vysvětlením
 • Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a vysvětlit pracovní postup odpovídající zadané práci, odůvodnit výběr Výběr z technické dokumentace s vysvětlením
 • Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit (dle ČSN 73 2310) Písemně nebo slovně
 • Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit (dle ČSN EN 13914-1) Písemně nebo slovně
 • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
  Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky s odůvodněním
 • Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup vytyčení konstrukčních prvků podle výkresové dokumentace Písemně nebo slovně
  Vytyčit jednoduchou stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě Písemně a prakticky s výpočtem
  Vypočítat spotřebu materiálů pro zdění Písemně a prakticky s výpočtem
  Vypočítat teoretickou spotřebu materiálů pro omítání Písemně a prakticky s výpočtem
 • Provádění a opravy vícevrstvých omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Měřit odchylky podkladu Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit podklad pod omítky Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit maltové omítníky, resp. osadit dřevěné nebo kovové omítníky Praktické předvedení s vysvětlením
  Omítnout stěnu jádrovou omítkou Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit povrch jádrové omítky štukováním Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění a opravy tenkovrstvých omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
  Nanést omítku a upravit povrch omítky (dle ČSN 73 3713) Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést povrchovou úpravu omítky hydrofobizačním nebo barevným nátěrem Praktické předvedení s vysvětlením
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí (dle ČSN 72 2430) Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů, včetně osazování a zazdívání zárubní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup pracovního úkolu podle zadání Písemně nebo slovně
  Provést přípravné práce pro zdění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, organizovat pracoviště (připravit materiál, nářadí a pracovní pomůcky) Praktické předvedení s vysvětlením
  Zdít konstrukci podle zadání (dle ČSN 73 2310) Praktické předvedení s vysvětlením
  Osadit a zazdít zárubeň Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat druhy lešení, BOZ při práci na lešení, dopravu materiálů a pracovníků na lešení Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění svislých konstrukcí z betonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Příprava prostoru pro betonáž Praktické předvedení s vysvětlením
  Dopravit a uložit beton do prostoru pro betonáž Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhutnit beton a upravit povrch Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy výztuže trámu, překladu, věnce Praktické předvedení s vysvětlením
  Dělit výztuž na předepsané délky Praktické předvedení s vysvětlením
  Ohýbat výztuž Praktické předvedení s vysvětlením
  Vázat výztuž Praktické předvedení s vysvětlením
  Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
 • Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit vodící pásy z betonu nebo osadit vodící latě Praktické předvedení s vysvětlením
  Dopravit a uložit beton Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhutnit beton a upravit povrch Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zdění komínů jednovrstvých

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup zdění jednovrstvého komínu podle zadání, včetně cihelných vazeb a druhu materiálů Písemně nebo slovně
  Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s vysvětlením
  Zdít komínové zdivo z plných cihel (dle ČSN 73 2310 a ČSN 73 4210) Praktické předvedení s vysvětlením
  Omítnout vnitřní povrch komínového průduchu Praktické předvedení s vysvětlením
  Omítnout vnější plášť komínového tělesa Praktické předvedení s vysvětlením
 • Stavění komínů vícevrstvých

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup stavby vícevrstvého volně stojícího komínu podle zadání včetně druhu materiálů Písemně
  Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s vysvětlením
  Stavět vícevrstvý komín (dle ČSN 73 4210) Praktické předvedení s vysvětlením
 • Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup osazování prefabrikátů rovného nadpraží okenního otvoru v nosné zdi Písemně nebo slovně
  Osadit prefabrikáty rovného nadpraží podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
 • Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat stroje a zařízení používané při zednických pracích Písemně nebo slovně
  Obsluha, ošetřování a údržba strojů a zařízení uvedených v kritériu a) Praktické předvedení s vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (4)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz