TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-021-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění Písemné ověření
  Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení
  Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Písemné ověření
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se ve strojírenských normách (normalizované součásti, lícování součástí, materiály) Praktické předvedení
  Číst dílčí výkresy, technologické postupy, zvolit sled operací Praktické předvedení
  Vyhotovit skicu při dodržení zásad promítání podle ISO-E nebo ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat) Praktické předvedení
  Vyplnit popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a tepelného a chemicko-tepelného zpracování součásti Praktické předvedení
  Uvést údaje k dodržení požadavků na kvalitu, technologické a fyzikální vlastnosti, ochrany proti korozi a požadavků na vzhled součásti Praktické předvedení
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit podle technické dokumentace technologický postup práce a způsob provedení technologických operací Praktické předvedení
  Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení
  Zvolit a připravit materiály podle výkresové dokumentace Praktické předvedení
  Zhotovit výrobek (orýsování polotovaru dle výkresu, zhotovení součásti s pomocí řezání, pilování, broušení, řezání závitů a vrtání) Praktické předvedení
  Zkontrolovat a proměřit kvalitu opracování a rozměry výrobku Praktické předvedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit měřicí metody a měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Praktické předvedení
  Provést kontrolu rozměrů podle výkresu při použití digitálních a mikrometrických měřidel (správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru) při obrábění Praktické předvedení
  Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
 • Výroba součástí na obráběcích strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit technologický postup (druhy strojů, nástrojů, nastavení zvolených strojů) podle výkresové dokumentace Praktické předvedení
  Upínat obrobky a nástroje na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách Praktické předvedení
  Nastavit řezné podmínky na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách Praktické předvedení
  Zhotovit součásti na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách Praktické předvedení
  Zkontrolovat, změřit přesnost hotového výrobku Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma