TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-079-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Měření fyzikálních vlastností vzorků surové a pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat fyzikální vlastnosti surové vody Ústní vysvětlení
  Charakterizovat fyzikální vlastnosti pitné vody Ústní vysvětlení
  Předvést měření teploty vzorku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Měření chloru pomocí fotometru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Měření chemických vlastností a charakteristika bakteriologických vlastností vzorků surové a pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat chemické vlastnosti surové a pitné vody Ústní vysvětlení
  Charakterizovat bakteriologické vlastnosti surové a pitné vody Ústní vysvětlení
  Předvést stanovení obsahu volného chloru kolorimetricky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit vliv způsobů konzervace vzorků na změnu chemických a bakteriologických parametrů vzorku Ústní vysvětlení
 • Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat dokumentaci k odběru vzorků Písemné a ústní ověření
  Vyplnit průvodku vzorků Praktické předvedení s vysvětlením
 • Odběr vzorků surové a pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků surové vody Písemné a ústní ověření
  Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků pitné vody Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků pitné vody Písemné a ústní ověření
  Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků pitné vody Písemné a ústní ověření
  Provést odběr vzorku pitné vody dle zadání Praktické předvedení
 • Dodržování BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rizika vodárenských objektů (armaturní komory, šachty) Ústní ověření
  Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů dle návodu výrobce Praktické předvedení
  Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
  Předvést použití zajišťovacího postroje zádržného navijáku Praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Dodržovat BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz