TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-078-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Měření fyzikálních vlastností vzorků odpadních vod a kalů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat fyzikální vlastnosti odpadních vod a kalů Ústní vysvětlení
  Předvést měření teploty vzorku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Měření chemických vlastností a charakteristika bakteriologických vlastností vzorků odpadních vod a kalů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat chemické vlastnosti odpadních vod a kalů Ústní vysvětlení
  Charakterizovat bakteriologické vlastnosti odpadních vod a kalů Ústní vysvětlení
  Předvést stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku přenosným oximetrem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit vliv způsobů konzervace vzorků na změnu chemických a bakteriologických parametrů vzorku Ústní vysvětlení
 • Obsluha zařízení pro odběr odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat princip zařízení pro odběr odpadních vod Ústní vysvětlení
  Předvést a vysvětlit obsluhu daného odběrového zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Odběr vzorků odpadních vod a kalů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
  Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a konzervaci vzorku odpadních vod a kalů Ústní ověření
  Provést odběr vzorku odpadní vody nebo kalu dle zadání Praktické předvedení
 • Odběr vzorků odpadních vod a kalů pomocí automatického odběrného zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat princip automatického odběrného zařízení Ústní ověření
  Předvést nastavení hodnot (času, množství vzorků) u automatického odběrného zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat a předvést způsob údržby automatického odběrného zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
 • Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat dokumentaci k odběru vzorků Ústní ověření
  Vyplnit průvodku vzorků Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Dodržování BOZP při odběru vzorků odpadních vod a kalů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rizika objektů kanalizačních šachet a stok Ústní ověření
  Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli a použití OOPP Ústní ověření
  Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů dle návodu výrobce Praktické předvedení
  Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
  Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Dodržovat BOZP při odběru vzorků odpadních vod a kalů Praktické předvedení a ústní vysvětlení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz