TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 32-011-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
  Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé součásti pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
 • Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení ve vysekávací dílně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit vysekávací stroj k vysekávání dílců, provést fyzickou kontrolu stavu stroje a vysekávacích nožů, ověřit jejich funkčnost Praktické předvedení
  Seřídit vysekávací stroj pro vysekávání stanoveného usňového materiálu Praktické předvedení
  Provést čištění, mazání a základní údržbu stroje s ohledem na dodržování předpisů BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování kvality usní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, popsat jejich povrchovou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit kvalitu předložené usně z hlediska bodového ohodnocení a jejího použití pro vyseknutí určených vrchových dílců Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit vady na předložených usních, stanovit způsob eliminace těchto vad z hlediska další využitelnosti materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést umístění nožů na useň s ohledem na její tažnost a kvalitativní rozložení, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
  Vychystat usně k vysekávání dílců podle výrobního předpisu pro daný výrobek Praktické předvedení
  Vysekat vrchové usňové dílce s přihlédnutím k maximální výtěžnosti materiálu a s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
  Vysekat podšívkové dílce podle technologických zásad pro zpracování usní s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
 • Obsluha vysekávacích strojů pro vysekávání textilních a syntetických materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést rozdíly mezi technologiemi vysekávání usní a syntetických materiálů ve vrstvách Ústní ověření
  Popsat pracovní postup přípravy textilních a syntetických materiálů pro vysekávání dílců ve vrstvách Ústní ověření
  Popsat pracovní postup vysekávání dílců z textilních a syntetických materiálů ve vrstvách Ústní ověření
  Popsat nové metody oddělování dílců ve vrstvách Ústní ověření
 • Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat a popsat dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně Ústní ověření
  Předvést pracovní operaci číslování podle výrobního předpisu a popsat systémy velikostního číslování Praktické předvedení a ústní ověření
  Zdůvodnit provádění pracovní operace štípání dílců, popsat pracovní postup Ústní ověření
  Vysvětlit účel pracovní operace ražení dílců, popsat pracovní postup Ústní ověření
 • Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality dílců ve vysekávací dílně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kompletaci dílců ve vysekávací dílně Praktické předvedení
  Provést mezioperační a konečnou kontrolu kvality dílců, vadné dílce vytřídit Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma