TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-041-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve výkresové dokumentaci pro výrobu součástek hudebních nástrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit na předložené dokumentaci podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Využít při práci s dokumentací odbornou literaturu Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Volba materiálů, konstrukčních spojů, nástrojů, strojů a zařízení pro výrobu součástek strunných hudebních nástrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat vhodný materiál pro výrobu součástek strunných hudebních nástrojů s ohledem na mechanické vlastnosti a estetické hledisko Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vybrat vhodná měřidla s ohledem na jejich použití a způsoby měření Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat konstrukční spoje ve výrobě součástek strunných hudebních nástrojů Ústní ověření
 • Tvarování součástek a jejich součástí pro strunné hudební nástroje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předložit vlastnoručně zhotovenou garnituru a popsat zvolenou technologii její výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Změřit a orýsovat plošně a prostorově předlohu části součástek pro strunné hudební nástroje Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat houslový struník Praktické předvedení
  Vypracovat sadu houslových kolíčků Praktické předvedení
  Vypracovat houslový podbradek Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci s ručním nářadím Praktické předvedení
 • Povrchová úprava součástek strunných hudebních nástrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a připravit materiál pro povrchovou úpravu součástek strunných hudebních nástrojů Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit a použít vhodné druhy laků pro povrchovou úpravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat a předvést závěrečnou úpravu lakových vrstev Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Používat vhodné pracovní pomůcky a dodržovat bezpečnost práce při používání laků a chemických látek Praktické předvedení
 • Strojní obrábění dřevěných materiálů při výrobě hudebních nástrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat geometrii řezného nástroje Písemné a ústní ověření
  Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro obrábění a spojování dílců dřevěných materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů a předvést řezání, hoblování, vrtání, broušení Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích Praktické předvedení s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz