TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 28-019-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu bižuterie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést rozbor parametrů (druh a množství materiálu) uvedených v předloženém výrobním výkresu nebo vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
  Číst výrobní, výkresovou a technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce, technologických podmínek pro zhotovování kovové bižuterie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat zásady BOZP a zdůvodnit nutnost používání ochranných pomůcek při práci Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu nebo vzorku Praktické předvedení
  Zvolit postup práce u zadaného výrobku podle výrobní dokumentace Písemné a ústní ověření
  Zvolit vhodné nástroje a pomůcky pro tváření kovu u jedné z uvedených operací: stříhání, ohýbání, tažení, lisování, válcování, ražení; popsat části a funkce použitého nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit postup práce při pájení zadaného výrobku Písemné a ústní ověření
 • Tvarování a pájení kovové bižuterie, připevňování různých druhů mechanik

  Kritéria hodnocení Ověření
  Opracovat kovové materiály podle technické a výtvarné dokumentace pilováním, řezáním, stříháním, protahováním, vrtáním, lisováním Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést na předloženém polotovaru nýtování Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a předvést montáž mechanik a spojování jednotlivých polotovarů pomocí kovových dílů, popsat jednotlivé druhy mechanik a jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést na konkrétním výrobku jednu z technik: měkké pájení, tvrdé pájení Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat technologii odstředivého lití do gumových (silikonových) forem a lití do ztraceného vosku Písemné a ústní ověření
 • Povrchové úpravy, dekorativní a ochranné povlaky při výrobě kovové bižuterie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předmořit a mořit výrobek určený k letování nebo pokovení Praktické předvedení
  U předložených vzorků uvést rozdíly v použité technice povrchových úprav u měkce a tvrdě pájené bižuterie Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit mechanické broušení a leštění na konkrétním polotovaru Písemné a ústní ověření
  Popsat princip elektrolytického pokovování Písemné a ústní ověření
 • Spojování jednotlivých dílů bižuterie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat techniku ketlování, svěšování, lepení, montáž mechanik u výrobku Písemné a ústní ověření
  Uvést počty kusů bižuterie ve starších jednotkách Písemné a ústní ověření
  Sestavit a zkompletovat bižuterní výrobky podle vzoru Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozpoznat a posoudit vady, vést evidenci výrobků, balit a expedovat výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha zařízení a strojů při výrobě kovové bižuterie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat a provádět běžnou údržbu strojního zařízení, lisů, jednoúčelových strojů a nástrojů při výrobě kovové bižuterie Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat konkrétní strojní zařízení podle zadání a dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz