TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-039-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve výkresové dokumentaci pro výrobu smyčců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit na předložené dokumentaci podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Využít při práci s dokumentací odbornou literaturu Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Volba materiálů, konstrukčních spojů, nástrojů, strojů a zařízení pro výrobu smyčců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat vhodný materiál pro výrobu smyčců z akustického hlediska pomocí G. Lucchiho metody (Cremona Italy), systémem ultrasonic tester (jednotky lucchimeter) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vybrat vhodná měřidla s ohledem na jejich použití a způsoby měření Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat konstrukční spoje ve výrobě smyčců Ústní ověření
 • Stavba smyčce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předložit vlastnoručně zhotovený nástroj a popsat zvolenou technologii jeho výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat tvar hlavičky smyčce – řezba, opracování krčku Praktické předvedení
  Vytvarovat (zhoblovat) a ohnout hůlku Praktické předvedení
  Nalícovat žabku na hůlku a zhotovit osmihran Praktické předvedení
  Provést montáž smyčce Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci s ručním nářadím Praktické předvedení
 • Restaurování smyčců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit a předvést základní metodu restaurování povrchových vrstev laku Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Potáhnout smyčec žíněmi Praktické předvedení
  Přeohnout smyčec se žíněmi Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Povrchová úprava smyčců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a připravit materiál pro povrchovou úpravu smyčce Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit a použít vhodné druhy laků pro povrchovou úpravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vysvětlit technologii nanášení lakových vrstev a nanést lakovou vrstvu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat a předvést závěrečnou úpravu lakových vrstev Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Používat vhodné pracovní pomůcky a dodržovat bezpečnost práce při používání laků a chemických látek Praktické předvedení
 • Strojní obrábění dřevěných materiálů při výrobě hudebních nástrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat geometrii řezného nástroje Písemné a ústní ověření
  Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro obrábění a spojování dílců dřevěných materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů a předvést řezání, hoblování, vrtání, broušení Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích Praktické předvedení s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz