TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-037-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba a posuzování kvality materiálů pro výrobu a opravy čalounění dveří

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit kvalitu základu dveří pro výrobu a opravy čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vybrat vhodné tvarovací a kypřicí materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří soudobou nebo klasickou technologií Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vybrat okrasné, pomocné a spojovací materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vybrat potahové materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vybrat vhodné lišty a vhodnou lepenku pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů pro výrobu a opravy čalounění dveří včetně výpočtu ceny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Změřit a vypočítat rozměry, tvary a povrchy čalouněných dveří podle velikosti zárubně, dveří, zvolené technologie, výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Změřit a vyznačit na základu dveří s respektováním jejich konstrukce a materiálové skladby a s ohledem na zavírání dveří umístění lišt, snížení okolo kliky, zámku, místa vtahů, umístění bezpečnostních prvků, kukátka, jiných funkčních nebo okrasných prvků, případně další značení dle výkresové dokumentace a zvolené technologie výroby nebo opravy čalounění Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat návrh a rozpočet výroby nebo opravy čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály typu pojených vat, roun Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat střihový plán na potahové textilie Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat střihový plán na technické textilie Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat střihový plán na syntetické náhražky usně Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat střihový plán na usně Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu čalounění dveří

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat vhodné stroje nebo zařízení pro opracování materiálů pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést obsluhu strojů a zařízení pro opracování materiálů pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat a provést základní údržbu zvolených strojů nebo zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Nastavit šicí stroj s vázaným stehem ke kvalitnímu šití a prošití potahové textilie, usně a syntetické náhražky usně Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Upravování základu dveří – zkracování, rozkreslení a umístění lišt nebo lepenky dle návrhu, včetně okolí zámku, kliky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit nebo opravit nosný základ dveří krácením, hoblováním, broušením a tmelením Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zkrátit a upravit dřevěné lišty, nařezat pásky lepenky Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Upevnit lišty na nosný základ dveří, při respektování konstrukce a materiálové skladby nosného základu dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Stříhání a řezání čalounických materiálů (např. usní, syntetických náhražek usní, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny aj.)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Položit a zkontrolovat tvarovací materiál a dělit podle nářezového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Položit a zkontrolovat kypřicí materiály typu roun, vaty a stříhat podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Položit a zkontrolovat potahovou textilii a stříhat podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Položit a zkontrolovat technickou textilii a stříhat podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Položit a zkontrolovat syntetickou náhražku usně a stříhat podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Položit a zkontrolovat useň a dělit podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Ověřit shodnost naměřených a skutečných rozměrů Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Vrstvení, lepení a jiné spojování výplní čalouněných dveří

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit správný způsob spojování výplní čalouněných dveří Ústní ověření
  Vrstvit a zhotovit spojování výplní čalouněných dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zkontrolovat rozměry spojených výplní Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Upevnit výplně na základ dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Potahování čalouněných dveří

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastehovat technické textilie a potahové materiály, respektovat jejich odlišné vlastnosti Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést upevnění technické textilie a potahového materiálu, dodržet různé úrovně výšky čalounění Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vyměřit a provést dělení (vtahy) čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést montáž štítku, kliky, FAB vložky, kukátka dveří, bezpečnostních prvků Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Určit a popsat odlišnosti technologického postupu práce při výrobě nebo opravách čalounění bezpečnostních dveří Ústní a písemné ověření
 • Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní a písemné ověření
  Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Ústní a písemné ověření
  Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Ústní a písemné ověření
  Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Ústní a písemné ověření
 • Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Ústní a písemné ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Ústní a písemné ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Ústní a písemné ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Ústní a písemné ověření
  Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Ústní a písemné ověření
  Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz