TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-055-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba materiálů pro výrobu čalounění klasickou technologií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou dokumentaci čalouněného nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit hlavní materiály nosné a pružicí s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit hlavní materiály tvarovací a kypřicí přírodního původu s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit hlavní materiály izolační a začišťovací pro jednotlivé vrstvy čalounění a začištění s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit pomocné materiály včetně zdobných s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit potahový materiál s ohledem na jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
 • Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat podle výšky osoby a délky chodidla délku jednodílné matrace, stanovit šířku matrace a tuto matraci naskicovat Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit a naskicovat výšku, sklony a rozměry sedadla a opěradla židle k jídelnímu stolu bez područek, u židle s područkami výšku a sklon područek Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit a naskicovat rozměry taburetu Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit, popsat a naskicovat rozměry sedadla, opěradla, područek, boční hlavové opěrky odpočivného křesla „ušák“ a určit výšky ve vzájemných poměrech Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit a naskicovat šířku a hloubku sedadel pohovek - dvoumístné, třímístné Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit rozměry a naskicovat detail područky odpočivného křesla s plaketkou Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat stroje pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit balicí zařízení podle způsobu balení a druhu balicího materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypracovat střihový plán na potahové textilie Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypracovat střihový plán na technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypracovat střihový plán na usně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Střihání a řezání čalounických materiálů (např. usní, syntetických náhražek usní, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit šablony, dělit potahovou textilii ručním střiháním Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit šablony, dělit useň ručně střiháním nebo řezáním Praktické předvedení a ústní ověření
  Dělit ručním střiháním podle střihového plánu technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
  Ručně nastřihat nebo nařezat potřebně tvarované dílce lepenky pro zhotovované nebo opravované čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného klasickou technologií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit rozvolňovací stroj a strojně rozvolnit provazce africké trávy, žíní, kokosových, popř. dalších rostlinných vláken Praktické předvedení a ústní ověření
  Ručně rozvolnit slisovaná přírodní vlákna Praktické předvedení a ústní ověření
  Vhodně nastavit průmyslový šicí stroj s vázaným stehem a strojově ušít jednotlivé části potahů, popř. technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
  Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
 • Zhotovování čalounění nábytku klasickou technologií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Před čalouněním obalit do ochranných obalů nečalouněné části výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat nástroje pro čalounění křesla s tlačnými pružinami podle výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit popruhy, vybrat způsob popruhování a provést popruhování sedadla Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit pružiny, zhotovit a dokončit pružicí vrstvu čalounění sedadla Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit tvarovací materiály, zhotovit a dokončit tvarovací vrstvu čalounění sedadla Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit kypřicí materiály, zhotovit a dokončit kypřicí vrstvu čalounění sedadla Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit způsob čalounění opěradla včetně boční hlavové opěrky a područek, zhotovit základ, tvar, kypření Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit způsob potahování a potahový materiál, potáhnout a dokončit potah (šít skrytým stehem, zdobit, upravit, začistit) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit čalounění rámu sedadla bez pružin s tvárnicí od základu až do bílého plátna Praktické předvedení a ústní ověření
  Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění klasickou technologií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést demontáž jednotlivých částí čalounění s ohledem na předpokládanou úroveň oprav Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat a posoudit stav kostry čalouněného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozhodnout o způsobu a provedení oprav kostry a rekonstrukce čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit kostru, provést drobné opravy a úpravy kostry pro nové čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit hlavní a vedlejší materiály včetně spojovacích a zdobných Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést rekonstrukci čalounění od základu až po potah Praktické předvedení a ústní ověření
  Při pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
 • Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
  Zkontrolovat zhotovený výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
  Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Do formuláře zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování přírodních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
  Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz