TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-044-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu trvanlivého pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit žádanku Praktické předvedení
  Převzít suroviny, polotovary a přísady, zkontrolovat množství a kvalitu surovin, polotovarů a přísad Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskladnit suroviny, polotovary a přísady Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba technologického postupu pro výrobu trvanlivého pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný technologický postup a organizaci výroby, navrhnout kritické body Ústní ověření
  Zvolit odpovídající stroje a zařízení podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu trvanlivého pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu surovin pro daný výrobek podle zvoleného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
  Navážit potřebné množství surovin a přísad Praktické předvedení
  Připravit suroviny k technologickému zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výroba těst pro trvanlivé pečivo

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit těsto v požadované kvalitě a množství podle zvoleného technologického postupu Praktické předvedení
  Uchovat těsto podle zásad výroby bezpečných potravin před dalším zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dělení a tvarování těst

  Kritéria hodnocení Ověření
  Tvarovat těsto do požadovaného tvaru v souladu s technologickým postupem, vytvarované kousky umístit na plechy Praktické předvedení
  Uplatnit estetická pravidla při zhotovování pekařských výrobků Praktické předvedení
 • Obsluha a seřizování kynárny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit parametry kynárny a uložit klonky k dokynutí Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat dokynutí těsta Praktické předvedení a ústní ověření
 • Pečení trvanlivého pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Strojit výrobky a upravit je před pečením Praktické předvedení
  Zvolit režim pečení Praktické předvedení
  Připravit pec v souladu s režimem pečení Praktické předvedení
  Upéct výrobky, vyjmout je z pece a posoudit stupeň propečení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Uchovávání, balení a expedice trvanlivého pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uchovávat trvanlivé pečivo podle zásad výroby bezpečných potravin Praktické předvedení a ústní ověřen
  Balit a označovat pekařské výrobky podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyřazovat výrobky nestandardní jakosti Ústní ověření
  Expedice trvanlivého pečiva Praktické předvedení
 • Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít vhodné technologické vybavení při výrobě trvanlivého pečiva Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a běžnou údržbu strojů a zařízení v pekařské výrobě Praktické předvedení
  Používat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
 • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sledovat a dodržovat kritické body během celé pekařské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést vstupní kontrolu surovin a polotovarů – připravit vzorky pro senzorickou analýzu a vyhodnotit rozbor Praktické předvedení a ústní ověření
  Kontrolovat jakost pekařských výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, objemu a vzhledu výrobku, připravit vzorky a provést senzorickou analýzu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyvodit nápravu a opatření ze zjištěných výsledků Ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě trvanlivého pečiva Ústní ověření
 • Prodej trvanlivého pečiva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat zásady prodeje pekařských výrobků Praktické předvedení
  Obsloužit zákazníka Praktické předvedení
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji pekařských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést předepsanou provozní evidenci surovin, polotovarů a hotových výrobků při výrobě a prodeji pekařských výrobků Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz