TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-012-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu restauračních moučníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit žádanku Praktické předvedení
  Převzít suroviny, zkontrolovat množství a kvalitu surovin a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskladnit suroviny, polotovary a přísady Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba technologického postupu pro přípravu restauračních moučníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný technologický postup a organizaci výroby pro přípravu restauračního moučníku, navrhnout kritické body Ústní ověření
  Zvolit a připravit k provozu vhodné stroje a zařízení v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu restauračních moučníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu surovin pro daný výrobek podle zvoleného technologického postupu (receptury) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navážit potřebné množství surovin a pomocných látek Praktické předvedení
  Připravit a upravit suroviny k technologickému zpracování s minimálními ztrátami Praktické předvedení
  Objasnit vlastnosti a způsoby úpravy použitých surovin s ohledem na technologický postup Ústní ověření
 • Zhotovování těst a hmot na přípravu teplých a studených restauračních moučníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Z navážených a upravených surovin zpracovat těsto nebo hmotu v požadované kvalitě a množství v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
  Uchovat těsto, hmotu nebo polotovar v optimálních podmínkách pro další využití (zpracování) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dělení, tvarování, plnění těst a dávkování hmot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný způsob tvarování těsta nebo hmoty podle charakteru výrobku Ústní ověření
  Vytvarovat těsto nebo hmotu do požadovaného tvaru (podle obecných pravidel nebo podle vlastního návrhu) v souladu s technologickým postupem, umístit na plech Praktické předvedení
  Nadávkovat hmotu do forem Praktické předvedení
  Připravené těsto nebo hmotu naplnit náplní nebo ovocem v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
  Uplatnit estetická pravidla při zhotovování výrobků Praktické předvedení
 • Příprava a použití základních náplní a polev

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný druh náplně a polevy s ohledem na charakter a trvanlivost výrobku Ústní ověření
  Zpracovat náplně, polevy, ozdoby z různých druhů surovin pro dohotovení výrobku podle technologického postupu Praktické předvedení
  Uskladnit náplně, polevy a ozdoby na potřebnou dobu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Tepelné úpravy restauračních moučníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný režim tepelné úpravy Ústní ověření
  Připravit zařízení pro tepelnou úpravu, nastavit vhodný režim v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
  Upéct výrobky a vyjmout z pece, posoudit stupeň propečení výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Usmažit výrobky na pánvi Praktické předvedení
  Vařit hmoty, popř. pouze želírování hmoty Praktické předvedení
  Upečené, uvařené nebo usmažené výrobky připravit pro další zpracování Praktické předvedení
 • Dohotovování a zdobení teplých a studených restauračních moučníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dohotovit restaurační moučník podle technologického postupu a podle charakteru moučníku (ručně nebo strojově) Praktické předvedení
  Ozdobit moučník v souladu s obecnými pravidly a estetickými principy (podle návrhu nebo podle vlastní fantazie) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat hmotnost, velikost a tvar výrobku Praktické předvedení a metrologické měření
 • Aranžování a úprava při servírování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit, ozdobit a servírovat restaurační moučník Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhodnotit estetickou úpravu před expedicí Ústní ověření
 • Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat kritické body při výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést výstupní kontrolu polotovarů a hotových výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, velikosti a vzhledu výrobku, připravit vzorky a provést senzorickou analýzu Praktické předvedení a ústní ověření
  V případě potřeby vyvodit nápravu a opatření ze zjištěných výsledků Ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě restauračních moučníků Ústní ověření
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení při výrobě restauračních moučníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
  Kontrolovat stroje a zařízení před zahájením chodu a v průběhu technologického procesu Praktické předvedení, sledování
  Provést čištění a běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést předepsanou provozní evidenci v cukrářské výrobě a při prodeji cukrářských výrobků Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma