TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-010-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Výroba potravin dle technologického postupu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat orientaci v technologickém postupu výroby konkrétního výrobku na základě výrobní dokumentace Slovní vyjádření ústní
  Dodržovat technologický postup při výrobě konkrétního výrobku Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
 • Výpočet spotřeby, příprava a úprava surovin pro danou potravinářskou výrobu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu surovin podle zvoleného technologického postupu Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Navážit potřebné množství surovin a přísad Praktické předvedení
  Připravit suroviny k technologickému zpracování Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
 • Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravinářských polotovarů, výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít vhodné technologické vybavení při výrobě potravinářských výrobků nebo krmiv Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Provést čištění a běžnou údržbu strojů a zařízení v potravinářské nebo krmivářské výrobě Praktické předvedení
  Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
 • Smyslové posuzování jakosti polotovarů a hotových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vstupní kontrolu surovin a polotovarů – připravit vzorky pro senzorickou analýzu a vyhodnotit rozbor Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Kontrolovat jakost potravinářských výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, velikosti a vzhledu výrobku, připravit vzorky, provést smyslové posouzení a jednoduchou zkoušku (např. měření pH, teploty) Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Navrhnout nápravu a vyvodit opatření ze zjištěných nedostatků Slovní vyjádření ústní
 • Provádění základní evidence v potravinářské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést předepsanou operativně-technickou evidenci v potravinářské výrobě nebo výrobě krmiv Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činností v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sledovat kritické body v průběhu výroby potravin nebo krmiv Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
  Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
  Dodržovat sanitační řád určený pro provoz výroby potravin nebo krmiv Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
  Používat během práce pracovní oděv a ochranné pomůcky Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
  Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením Slovní vyjádření ústní

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz