TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-007-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů polotovarů pro matracové potahy a potahů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst nákresy a výkresy konkrétního polotovaru pro matracové potahy a potahů včetně 3D vyobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
  Použít textovou dokumentaci v různých technologických postupech při zhotovení polotovarů a potahů Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést způsoby značení matracových potahů Ústní ověření
 • Přípravné práce pro zhotovování polotovarů pro výrobu matracových potahů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit z technické dokumentace pro konkrétní druh potahu postup práce pro zhotovení polotovarů pro výrobu matracového potahu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat hlavní a pomocné textilní i netextilní materiály pro zhotovení polotovarů a uvést charakteristické znaky Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat značkovky (etikety) pro konkrétní druhy matracových potahů, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
  Objasnit funkci kontinuálních a diskontinuálních strojů na výrobu matracových proševů a jejich formátování Ústní ověření
  Objasnit funkci strojů a linek na výrobu matracových příhraní Ústní ověření
  Zvolit stroje, nástroje, zařízení pro zhotovení polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit střihové a nářezové plány polotovarů podle zadaných rozměrů, výkresové dokumentace a technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit spotřebu všech materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování proševů na kontinuálním prošívacím stroji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit prošívací vzor, provést základní seřízení prošívacího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající prošívanému materiálu, zkontrolovat a doplnit nitě a prošívací jehly, zkontrolovat a nastavit dělicí zařízení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat a zavěsit náviny hlavních a pomocných materiálů, navést všechny materiály do vodicích částí prošívacího stroje při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést obsluhu a zkontrolovat prošívací stroj při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Odebrat, spočítat polotovary a zkontrolovat kvalitu prošití a dělení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování proševů na diskontinuálním prošívacím stroji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit prošívací vzor, provést základní seřízení prošívacího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající prošívanému materiálu, zkontrolovat nit a prošívací jehlu, zkontrolovat a nastavit dělicí zařízení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit a zkontrolovat rám při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Postupně uchytit do rámu pomocné a hlavní textilní materiály podle nákresu a technologického postupu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Vsunout rám pod rameno prošívacího stroje do výchozí polohy prošívání a spustit stroj při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvolnit a vyjmout prošitý dílec z rámu, zkontrolovat kvalitu prošívání při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo dle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
  Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Všívání zdrhovadel na dvoujehlových šicích strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní seřízení stroje a přípravku pro vedení zdrhovadla, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehel k zhotovovanému polotovaru při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Všít zdrhovadlo v souladu s BOZP a zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
  Nasadit běžec a ověřit funkčnost zdrhovadla Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nažehlování značkovek (etiket) a zdobných prvků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit k provozu žehlicí zařízení, dílec, značkovky a zdobicí prvky při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit na dílci dle nákresu nebo šablony místo k nažehlení značkovky, zdobného prvku Praktické předvedení a ústní ověření
  Nažehlit značkovku, zdobný prvek při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu soudržnosti žehlením spojených materiálů, uložit dílec na určené místo Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sešívání švů polotovarů pro matracové potahy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní seřízení šicího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehel k spojovaným materiálům při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Sešít materiály při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obnitkovávání dílců, polotovarů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní seřízení obnitkovacího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehel k začišťovanému polotovaru při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Začistit okraje polotovaru a spojovací švy obnitkováním při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní ověření
  Provést výrobní kontrolu a zkontrolovat kvalitu provedení hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Ústní ověření
  Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Ústní ověření
  Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Ústní ověření
 • Nakládání s odpadem ze šicí dílny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny Ústní ověření
  Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP Praktické předvedení
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat veškeré technické aj. údaje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma