TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-012-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro zhotovování polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení při výrobě polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní rozdělení pěnových materiálů, jejich specifikace a účely použití, zvolit druh a množství materiálů pro zadaný úkol Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů Ústní ověření
  Zvolit stroje, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
 • Tvorba nářezových a střihových plánů pro výrobu polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit nářezový plán pro pěnové dílce s ohledem na použité typy pěnových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit střihový plán pro pomocné materiály Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit zvolené stroje, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla podle druhu prováděné operace, dílce nebo typu pěnového materiálu v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Seřídit a udržet stroje a zařízení v bezpečném chodu v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést dané operace na strojích a zařízení pro zpracování pěnových materiálů a jejich spojování v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
  Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
  Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
 • Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
  Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz