TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-008-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu matracových potahů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst nákresy a výkresy matracových potahů, jader a matrací včetně 3D vyobrazení a fotodokumentace, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit šířku a délku různých matracových potahů podle stanoveného matracového jádra Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést rozdíly mezi matracovými potahy bez příhraní a s příhraněmi Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést rozdíly mezi snímatelnými a nesnímatelnými (pevnými) matracovými potahy Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a naskicovat způsob střihu příhraní bez zdrhovadla nebo se zdrhovadlem Písemné a ústní ověření
 • Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu snímatelných matracových potahů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy snímatelných matracových potahů podle druhového a materiálového rozdělení a způsobu odvětrávání provést vhodný výběr matracových materiálů a polotovarů podle zadaného potahu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit důvody odvětrávání, způsoby, odvětrávací otvory nebo odvětrávací systémy v matracových potazích Ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit střihový plán neformátovaných proševů nebo matracových textilií a stanovit spotřebu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit pomocné spojovací materiály (nitě), zdrhovadla, běžce, zdobné prvky, úchytky, značkovky, lemovky, a ostatní podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit stroje, nástroje a zařízení k zhotovení zadaného potahu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu nesnímatelných (pevných) matracových potahů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup práce a výběr hlavních a pomocných materiálů při výrobě jednotlivých typů nesnímatelných matracových potahů Písemné a ústní ověření
  Popsat druhy matracových jader pro nesnímatelné (pevné) matracové potahy Písemné a ústní ověření
  Vybrat podle obrazové dokumentace stroje a zařízení pro výrobu nesnímatelných matracových potahů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zhotovení pevného potahu obalujícího matracové jádro Písemné a ústní ověření
  Popsat dokončení zadaného výrobku (pevného nesnímatelného matracového potahu s matracovým jádrem) = matrace Písemné a ústní ověření
 • Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových snímatelných potahů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit funkci strojů a zařízení na výrobu snímatelných matracových potahů Ústní ověření
  Zvolit a připravit pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a kontrolu snímatelných matracových potahů při dodržení BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést jednotlivé technologické operace podle daného pracovního postupu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat příslušné stroje a zařízení při výrobě snímatelných matracových potahů při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
  Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
  Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
 • Nakládání s odpadem ze šicí dílny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny Ústní ověření
  Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP Praktické předvedení
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenávat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz