TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-009-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit šířku a délku matrace pro daného uživatele podle jeho rozměrů a hmotnosti Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy matrací, matracových prefabrikátů, rozdíly a specifika matrací se snímatelným a s nesnímatelným pevným potahem Ústní ověření
  Zvolit druh a množství matracových prefabrikátů a pomocných materiálů, popsat jejich funkci a způsob použití Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Písemné a ústní ověření
  Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů Písemné a ústní ověření
  Zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení a nářadí pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat přívody elektrické energie, stlačeného vzduchu a všechny vypnout před nastavováním a seřizováním stroje či zařízení v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Nastavit parametry zvoleného stroje a zařízení, seřídit a udržet stroje a zařízení v bezpečném chodu v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést obsluhu stroje a zařízení, použít pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro dělení nebo spojování čalounických materiálů a matracových prefabrikátů v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kompletace souboru a dokončení výroby matrací z matracových prefabrikátů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup práce při výrobě matrací z matracových prefabrikátů se snímatelným potahem Písemné a ústní ověření
  Popsat postup práce při výrobě matrací s příhraněmi a nesnímatelným potahem Písemné a ústní ověření
  Upravit prefabrikáty a pomocné materiály dle zadaných rozměrů při použití připravených strojů, zařízení, nástrojů a nářadí v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkompletovat soubor, podle technologického postupu složit, spojit matracové prefabrikáty, pomocné materiály Praktické předvedení a ústní ověření
  Dokončit a upravit matraci při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
  Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
  Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
 • Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
  Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma