TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-030-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít suroviny, polotovary a přísady Ústní ověření
  Zkontrolovat množství a kvalitu surovin, polotovarů a přísad Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskladnit suroviny, polotovary a přísady Praktické předvedení a ústní ověření
 • Tepelné opracování polotovarů pro výrobu lahůdek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit suroviny a polotovary k tepelnému opracování, tj. uzení, vaření, pečení, smažení Praktické předvedení a ústní ověření
  Nastavit režim tepelného opracování surovin Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat průběh tepelného procesu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zchlazovat výrobky a polotovary Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Očistit a upravit suroviny před zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
  Tepelně opracovat (vařit, zchladit, příp. rozmrazit) suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
  Ručně nebo mechanicky dělit suroviny Praktické předvedení
  Předvést marinování zeleniny Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výroba aspiků, majonéz a remulád

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit aspiky, majonézy, remulády a další studené omáčky v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
  Uchovávat aspiky, majonézy, remulády a další studené omáčky podle zásad výroby bezpečných potravin před dalším zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit suroviny podle technologického postupu Praktické předvedení
  Zhotovit lahůdkářské saláty, pomazánky a krémy podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výroba plněných baget, chlebíčků, obložených mís a kusových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit suroviny Praktické předvedení
  Natřít pečivo pomazánkami, naplnit a naaranžovat pečivo Praktické předvedení a ústní ověření
  Naranžovat potraviny na obložené mísy a připravit kusové výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít vhodné technologické vybavení při výrobě lahůdkářských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a běžnou údržbu strojů a zařízení ve výrobě lahůdek Praktické předvedení
  Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
 • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vstupní kontrolu surovin a polotovarů – připravit vzorky pro senzorickou analýzu a vyhodnotit rozbor Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat jakost potravinářských výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, velikosti a vzhledu výrobku, připravit vzorky, provést smyslové posouzení a jednoduchou zkoušku (např. měření pH, teploty) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout nápravu a vyvodit opatření ze zjištěných výsledků Ústní ověření
 • Uchovávání, balení a expedice lahůdek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uchovávat lahůdkářské výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
  Zabalit a označit lahůdkářské výrobky požadovanými údaji Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyexpedovat lahůdkářské výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Prodej lahůdek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést prodej lahůdkářských výrobků Praktické předvedení
  Identifikovat základní vady lahůdkářských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Uchovávat lahůdkářské výrobky v prodejně, vysvětlit zásady uchovávání Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v lahůdkářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sledovat kritické body v průběhu výroby lahůdkářských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést vedení předepsané operativně-technické evidence při výrobě a prodeji lahůdek Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma