TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-013-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště Praktické předvedení
  Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
  Dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení
  Zvolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
  Vybrat, připravit a použít vhodné suroviny pro připravovaný pokrm Praktické předvedení
  Zvolit a připravit k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel Praktické předvedení
 • Přejímka potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin Praktické předvedení
  Kontrolovat deklarovaný druh surovin a gramáž Praktické předvedení + metrologicky
  Vyhotovit doklad o převzetí zboží Písemně
 • Výpočty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést normování na daný počet porcí podle stanovené receptury Písemně + výpočet
 • Výroba těst, kvasů a hmot pro pekařské výrobky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit těsto podle zvoleného technologického postupu ze surovin nebo polotovarů v požadované kvalitě a kvantitě Praktické předvedení
  Tvarovat těsto do požadovaného tvaru v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
  Provést tepelnou úpravu knedlíků v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
  Kontrolovat jakost knedlíků Praktické předvedení
  Zabalit nebo expedovat hotové výrobky Praktické předvedení
 • Zpracování a úprava polotovarů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovávat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy Praktické předvedení
  Použít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení
 • Skladování potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat suroviny podle hygienických norem Praktické předvedení + slovně
  Evidovat pohyb skladových zásob Slovně
  Zhotovovat doklady o příjmu a výdeji Praktické předvedení + písemně
  Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Praktické předvedení
  Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny Praktické předvedení + slovně
 • Obsluha technologických zařízení v provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
  Bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením Praktické předvedení
  Ošetřit a zabezpečit kuchyňská zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Vysvětlit na příkladech význam kritických bodů a jejich dodržování v praxi Slovně, praktické předvedení
  Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz