TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-010-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit šířku a délku matrace pro daného uživatele podle jeho rozměrů a hmotnosti Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a nářadí pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat přírodní materiály na výrobu matrací, druhy matrací, klasickou technologii a způsoby výroby Ústní ověření
  Zvolit druh a množství plnicích a kypřicích přírodních materiálů a pomocných materiálů, popsat funkci a způsob použití Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Písemné a ústní ověření
  Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu matrací z přírodních materiálů Písemné a ústní ověření
  Zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přípravné práce pro zhotovování jednodílných nebo třídílných matrací z přírodních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
  Vytvořit šablony a střihové plány matracových textilií podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit spotřebu technických textilií a matracovin, rozměřit materiál a zakreslit předlohu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční a strojové dělení materiálů pro zhotovování matrací z přírodních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní seřízení strojů v souladu se zásadami BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozvolnit přírodní materiály z provazců na rozvolňovacím stroji v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozvolnit kypřicí materiál z tabulí strojově nebo ručně v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Navážit rozvolněný přírodní a kypřicí materiál Praktické předvedení a ústní ověření
  Vystřihnout nebo vyříznout díly technických textilií a matracovin dle šablony nebo dle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní seřízení stroje při dodržení zásad BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovanému výrobku Praktické předvedení
  Provést zadané operace na šicích strojích, popř. ručním šitím v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů a pružinové kostry

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat a upravit pružinovou kostru dle stanovených rozměrů, chybějící spoje doplnit Praktické předvedení a ústní ověření
  Navléknout pružinovou kostru do ušitého pytle z technické textilie, zašít a ručně přišít technickou textilii na ploše a na hranách, zhotovit podsteh Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit tvarovací vrstvu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit kypřicí vrstvu Praktické předvedení a ústní ověření
  Potáhnout, zašít, prošít, hranovat dle technické dokumentace v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Dokončit výrobek konečnou úpravou v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit matraci ručním zpracováním přírodních plnicích vlákenných nebo pojených materiálů, matracového potahu, šitím, prošíváním a obšíváním ploch a hran Praktické předvedení a ústní ověření
  Zašít ručním šitím matracový potah Praktické předvedení a ústní ověření
  Dokončit výrobek konečnou úpravou v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Strojní zhotovování matrací z přírodních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné strojní zařízení, nástroje a nářadí podle druhu materiálů na výrobu matrací Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit matraci za použití strojních zařízení na šití, hranování a prošívání v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Dokončit výrobek strojově a ručně konečnou úpravou v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
  Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
  Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
 • Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
  Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
  Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma