TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-008-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu cukrářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit žádanku Praktické předvedení
  Převzít suroviny, zkontrolovat množství a kvalitu surovin a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskladnit suroviny, polotovary a přísady Ústní ověření
 • Volba technologického postupu pro výrobu modelovací hmoty a marcipánu dle charakteru výrobku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný technologický postup pro přípravu dané hmoty podle charakteru výrobku a organizaci výroby Ústní ověření
  Zvolit běžné i speciální pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení na výrobu a tvarování hmoty a zdobení výrobků v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu modelovací hmoty a marcipánu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu surovin pro daný výrobek podle zvoleného technologického postupu (receptury) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navážit potřebné množství surovin a pomocných přísad Praktické předvedení
  Připravit a upravit suroviny k technologickému zpracování Praktické předvedení
  Objasnit vlastnosti a způsoby úpravy použitých surovin s ohledem na technologický postup Ústní ověření
 • Příprava a zpracování modelovací hmoty a marcipánu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Z navážených a upravených surovin zpracovat modelovací hmotu nebo marcipán v souladu s technologickým postupem (recepturou) v požadované kvalitě a množství (včetně barvení hmoty) Praktické předvedení a ústní ověření
  Hmotu nebo polotovar uchovat v optimálních podmínkách pro další využití (zpracování) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční tvarování a modelování, tvarování pomocí forem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný způsob dělení, tvarování a modelování hmoty podle charakteru výrobku Ústní ověření
  Vytvarovat nebo modelovat ručně hmotu do požadovaného tvaru podle charakteru výrobku nebo ozdoby (podle obecných pravidel nebo podle vlastního návrhu) v souladu technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvarovat pomocí forem hmotu do požadovaného tvaru podle charakteru výrobku (podle obecných pravidel nebo podle vlastního návrhu) v souladu technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dohotovování a zdobení výrobků a ozdob, barvení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit si potřebné komponenty na barvení hmoty a zdobení výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Dohotovit a zdobit výrobek podle charakteru, technologického postupu a obvyklých pravidel Praktické předvedení
 • Uchovávání, balení a expedice výrobků z modelovací a marcipánové hmoty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uchovat polotovary nebo výrobky z modelovací hmoty a marcipánu s ohledem na jejich další využití, kvalitu, trvanlivost a bezpečnost potravin podle zásad a pravidel Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit vhodný balicí materiál a zabalit a označit hotové výrobky nebo ozdoby a připravit je k expedici nebo prodeji Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Kontrolovat kritické body při výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést výstupní kontrolu polotovarů a hotových výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, velikosti a vzhledu výrobku, připravit vzorky a provést senzorickou analýzu Praktické předvedení a ústní ověření
  V případě potřeby vyvodit nápravu a opatření ze zjištěných výsledků Ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě a zpracování modelovací a marcipánové hmoty Ústní ověření
 • Navrhování, výtvarná úprava a aranžování cukrářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout výrobek nebo ozdobu ze zpracovávané hmoty Praktické předvedení – nákres a ústní ověření
  Výtvarně ztvárnit a upravit výrobek nebo ozdobu podle vlastního nákresu nebo podle šablony Praktické předvedení a ústní ověření
  Aranžovat výrobek nebo ozdobu a zhodnotit jeho estetickou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Prodej výrobků z modelovací hmoty a marcipánu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystavit nabídkový sortiment marcipánových výrobků a výrobků z modelovací hmoty v souladu s estetickými principy a hygienickými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat zákazníka, dodržovat zásady prodeje cukrářských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit vhodný balicí materiál, zabalit a označit výrobky a připravit je k expedici nebo k prodeji Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést předepsanou provozní evidenci v cukrářské výrobě a při prodeji cukrářských výrobků Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz