TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-005-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště na provoz Praktické předvedení
  Převzít úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
  Dodržet posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
  Realizovat technologický postup podle zadání Praktické předvedení
  Použít vhodné suroviny pro připravovaný pokrm Praktické předvedení
  Připravit k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel Praktické předvedení
 • Přejímka potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat deklarovaný druh surovin a gramáž Praktické předvedení
  Senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin Praktické předvedení
  Vyhotovit doklad o převzetí zboží Praktické předvedení
 • Příprava teplých nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat vhodné suroviny v požadovaném množství Praktické předvedení
  Připravit teplé nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku Praktické předvedení
  Použít adekvátní technologické vybavení Praktické předvedení
 • Nakládání s inventářem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřovat a udržovat inventář Praktické předvedení
  Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Skladování potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat a ošetřovat suroviny podle hygienických norem Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit doklady o příjmu a výdeji Praktické předvedení
  Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Praktické předvedení
 • Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržet technologický postup přípravy pro daný pokrm (dobu přípravy, teplotu a množství surovin podle receptur) Praktické předvedení
  Připravit pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi a úpravami Praktické předvedení
  Provést úpravu a estetizaci pokrmu, kontrolu kvality a senzoricky zhodnotit pokrm před expedicí Praktické předvedení
  Použít technologické vybavení určené pro tepelnou úpravu pokrmů Praktické předvedení
 • Zpracování a úprava polotovarů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy Praktické předvedení
  Použít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení
  Připravit pokrm z polotovarů ke konzumaci Praktické předvedení
 • Zhotovení a tepelná úprava příloh

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit přílohu podle technologického postupu ze surovin nebo polotovarů v požadované kvalitě a kvantitě Praktické předvedení
  Provést tepelnou úpravu příloh v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
  Kontrolovat jakost příloh Praktické předvedení
  Připravit přílohy pro expedici Praktické předvedení
 • Výpomoc při výrobě jídel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést předběžnou přípravu surovin Praktické předvedení
  Zpracovat technologicky suroviny pro výrobu pokrmů (krájení, hnětení, šlehání, mixování, porcování atd.) Praktické předvedení
  Spolupracovat při přípravě konkrétních zadaných pokrmů (dodržovat technologický postup přípravy pro daný pokrm, dobu přípravy, teplotu a množství surovin podle receptur) Praktické předvedení
  Pomáhat při expedici pokrmů podle pokynů Praktické předvedení
 • Obsluha technologických zařízení v provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
  Bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením Praktické předvedení
  Obsluhovat technologická zařízení Praktické předvedení
  Ošetřit a zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Čištění zařízení a výrobních prostor

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyčistit výrobní zařízení včetně jejich příslušenství Praktické předvedení
  Provést úklid a čištění výrobních prostor a příslušenství Praktické předvedení
  Použít čisticí prostředky v souladu s jejich určením Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz