TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-012-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příprava teplých nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné a kvalitní suroviny v požadovaném množství Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit teplé nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku Praktické předvedení
  Použít adekvátní technologické vybavení Praktické předvedení
 • Ošetřování a skladování nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit jednotlivé druhy nápojů Ústní ověření
  Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů Praktické předvedení a ústní ověření
  Použít adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nakládání s inventářem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít inventář v souladu s jeho určením Praktické předvedení
  Ošetřovat a udržovat inventář Praktické předvedení
  Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Skladování potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat potraviny a nápoje podle hygienických norem Praktické předvedení
  Evidovat pohyb skladových zásob Písemné a ústní ověření
  Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboží Písemné ověření
  Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Praktické předvedení
 • Výpomoc při podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy a podle zadaných pokynů Praktické předvedení
  Použít vhodný inventář v souladu s jeho určením Praktické předvedení
  Komunikovat s hostem Ústní ověření
  Použít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze Praktické předvedení
 • Obsluha technologických zařízení v provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
  Bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením Praktické předvedení
  Ošetřit a zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZP Ústní ověření
  Dodržovat pravidla požární ochrany Ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma