TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-025-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění Písemné ověření
  Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení
  Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Písemné ověření
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy) Praktické předvedení
  Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (Zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat) Praktické předvedení
  Vyplnit popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného, či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací Praktické předvedení
 • Volba postupu práce a technologických podmínek obrábění na vrtačkách a vyvrtávačkách, volba nástrojů, pomůcek a materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit optimální sled operací technologického postupu na nerotační součást typu „skříň“ (vrtání, vyvrtávání) Praktické předvedení
  Zvolit správný typ nástroje z hlediska příslušné operace s vhodným řezným materiálem Praktické předvedení
  Zvolit (vypočítat) správné řezné podmínky, potřebné přípravky a práci jednoduššího charakteru znormovat Praktické předvedení
  Zvolit pomůcky a pomocné hmoty (chladicí emulze, olej) Praktické předvedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku Praktické předvedení
  Změřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, výškoměru, mezních kalibrů, číselníkových úchylkoměrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení
  Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na vrtačkách a vyvrtávačkách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout nástroje do vřetena pomocí redukčních vložek, kloubových hlav při řezání závitu, vystružování Praktické předvedení
  Upnout obrobky do prismatických svěráků, dělicího přístroje, dílenských přípravků při vrtání přesných roztečí Praktické předvedení
  Upnout obrobky pomocí upínek, ustavení k dorazu, kontrola souososti Praktické předvedení
 • Obsluha vrtaček a vyvrtávaček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit zvolené řezné podmínky Praktické předvedení
  Vrtat průchozí a neprůchozí otvory bez předvrtání, s předvrtáním s přesností + 0,2mm Praktické předvedení
  Vystružit válcové a kuželové otvory s přesností až IT7 Praktické předvedení
  Řezat vnitřní závity závitníky Praktické předvedení
  Obsluhovat stroje s digitálním odměřováním polohy, nastavit výchozí body Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba vrtaček a vyvrtávaček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení
  Provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování Praktické předvedení
  Připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola olejoznaků, mazací plán, kontrola klínových řemenů) Praktické předvedení
  Provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady Praktické předvedení
 • Volba nástrojů a jejich údržba

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit velikost úhlu špičky vrtáku v závislosti na vlastnostech vrtaného materiálu Praktické předvedení
  Předvést způsoby úpravy příčného ostří vrtáku Praktické předvedení
  Předvést způsob ostření vrtáků a kontroly naostření vrtáku (délky ostří, symetrie ostří, tvar hřbetní plochy) Praktické předvedení
  Zvolit vrtáky a vrtacích tyče s výměnnými břitovými destičkami a použít je v závislosti na vlastnostech vrtaného materiálu Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz