TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-080-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v automatizaci a telemetrii ve vodárenství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nakreslit a vysvětlit schéma automatického systému řízení technologických procesů v reálném čase s dálkovým přenosem Ústní a písemné ověření
  Nakreslit a vysvětlit schéma telemetrického systému Ústní a písemné ověření
 • Diagnostika a nastavení polní instrumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat používané typy snímačů (čidla, senzory) Ústní nebo písemné ověření
  Popsat princip funkce daného snímače Ústní nebo písemné ověření
  Provést diagnostiku a nastavení daného snímače Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Diagnostika a nastavení automatizovaného systému řízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat používaný automatizovaný systém řízení Ústní nebo písemné ověření
  Popsat princip funkce daného automatizovaného systému řízení Ústní nebo písemné ověření
  Provést diagnostiku a nastavení daného automatizovaného systému řízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Diagnostika a nastavení telemetrického systému

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat používaný telemetrický systém Ústní nebo písemné ověření
  Popsat princip funkce daného telemetrického systému Ústní nebo písemné ověření
  Provést diagnostiku a nastavení daného telemetrického systému Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Údržba elektrotechnických systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat úkony údržby na daném zařízení Ústní ověření
  Popsat důvody údržby daného zařízení Ústní ověření
  Provést údržbu daného zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Dodržování BOZP ve vodárenských objektech při práci na elektrickém zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rizika vodárenských objektů a elektrických zařízení Ústní ověření
  Vysvětlit ochranu zdraví při činnostech na elektrickém zařízení Ústní ověření
  Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů dle návodu výrobce Praktické předvedení
  Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
  Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci, vysvětlit specifika při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Dodržovat BOZP při práci na elektrickém zařízení Praktické předvedení a ústní vysvětlení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz